Nieuws

Vrijheidsvuur de Peel

Laarbeek / De Peel – September is de maand waarin herdacht wordt dat Zuid-Oost Brabant en Noord -Limburg in 1944 zijn bevrijd.

De Projectgroep Death Valley de Peel heeft in 2019 het plan opgepakt om ter gelegenheid van ’75 jaar bevrijding Zuid-Oost Brabant’ hier aandacht aan te geven door in Asten een manifestatie te organiseren waarbij het vuur symbolisch uitwaaiert over de Peel. 

Lopers van een zestal Peelgemeenten brachten het vuur naar hun dorp, waar het ontstoken werd. Zo ook in 2020 (Geldrop-Mierlo) en 2021 (Meijel). De Stichting Vrijheidsvuur de Peel wil dit werk voortzetten en organiseert dit jaar, in samenwerking met de gemeente Deurne, het evenement bij de kasteelruïne op het Haageind te Deurne. Inmiddels zijn er elf gemeenten rondom de peel betrokken bij de ceremonie, waaronder Laarbeek. Burgemeester Frank van der Meijden zal in Deurne de fakkel met het vuur voor Laarbeek ontsteken (zie hieronder) en doorgeven aan de lopers. Een groep lopers van het Runningteam Laarbeek en van RCL zullen het vuur naar Beek en Donk brengen waar het zo rond 21.30 uur zal aankomen bij het herdenkingsmonument.

Op de avond van 18 september wordt het Vrijheidsvuur opgehaald in Eindhoven. Door lopers uit Deurne wordt het vuur naar de Sint Willibrorduskerk in Deurne- centrum gebracht, waar het rond 22.15 uur zal aankomen. Hier verblijft het vuur tot de avond van 19 september. Op 19 september wordt het vuur daar om 18.30 uur opgehaald door lopers van de deelnemende gemeenten (7 Brabantse en 4 Limburgse gemeenten) en zij zullen het vuur al lopende vanaf de kerk brengen naar het plein voor de kasteelruïne. De stoet wordt vooraf gegaan door een 13-tal oude militaire voertuigen. Vanaf de rotonde op het Haageind zal de Firebrigade Pipes & Drums uit Gemert-Bakel de stoet vooraf gaan en bij aankomst vormen zij een erehaag voor de fakkeldrager en de overige lopers. Om 18.55 uur zal burgemeester Greet Buter van de gemeente Deurne alle aanwezigen welkom heten, de fakkel met het Vrijheidsvuur in ontvangst nemen en zal zij het Vrijheidsvuur ontsteken. 

Tijdens de Eed van Trouw, afgelegd door de gilden, zal het Wilhelmus gezongen worden en zal de Nederlandse vlag gehesen worden. Hierna ontsteken alle burgemeesters een fakkel die zij daarna doorgeven aan de lopers van hun gemeente. De lopers zullen het vuur naar hun eigen gemeente dragen. Door de bijdragen aan de ceremonie van de vele gildebroeders, schutterijen, lopers, veteranen, de Pipes & Drums, zangeres Noëlle van Bussel en verschillende sprekers zal het een luister- en kleurrijk geheel worden. Om ± 20.15 uur zullen de lopers met het Vrijheidsvuur vertrekken naar hun gemeente en wordt de ceremonie beëindigd. Een ieder, die voor dit evenement belangstelling heeft, wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Kom wel per fiets of te voet in verband met beperkte parkeergelegenheid

https://www.vrijheidsvuurdepeel.nl/