Nieuws

DOORKOMST ROPARUN  28 mei, 1e Pinksterdag.

Nu Pinksteren met rasse schreden nadert, stijgt ook de spanning voor het Runningteam Laarbeek.

Zij gaan voor de 15e keer op zaterdag 27 mei om 14.00 in de namiddag aan de Roparun beginnen en  eindigen op 2e Pinksterdag  in de middag in Rotterdam. Hun avontuur voor het leven!

Maar ook voor de werkgroep Doorkomst in Aarle-Rixtel neemt de spanning toe. Vorig slaagden zij erin om een levendig dorpsontbijt te organiseren, waar ruim 150 mensen aan hebben deelgenomen. En dit jaar zal dit weer plaatsvinden en willen we de doorkomende teams (170) ondersteunen door ze een feestelijk welkom te bieden. Daarvoor hebben we de medewerking van café Bij van Dijk  gekregen omdat Jantine  van de Couwenbergh helaas verhinderd is en dus niet aanwezig kon zijn. Maar met John en Jolanda van café Bij van Dijk hebben we prima vervangers gevonden die graag bereid zijn om er ook een mooie doorkomst van te maken. Hopelijk werkt het weer dit jaar eens mee en hoeven we niet naar huis te ”zwemmen”, zoals vorig jaar. Een springkussen hebben we niet meer, want dat is vorig jaar weggehaald en nog niet teruggebracht!

Ook het Reuzengilde met daarbij de twee reuzen, Boel en Nölle, zullen, bij goed weer, hun opwachting maken en de teams een hartelijk welkom bereiden.

Voor café Bij van Dijk verrijzen 4 tenten met kraampjes, waar een ontbijt, bestaande uit 2 x koffie/thee , ranja voor kinderen, 1 broodje, 1 warme wafel en 1 stuks fruit, voor € 5,- te koop is. Deze kaarten zijn op de dag zelf te verkrijgen maar u kunt ook nu al ontbijtkaarten bestellen of reserveren via Café Bij van Dijk (info@bijvandijk.nl )of via Jan Dekkers, j.dekkers6@telfort.nl of  06-43970065. Daarnaast is er muziek en wij hopen dat we er in slagen een net zo’n groots welkom te kunnen bereiden als vorig jaar en met uw hulp moet dat lukken. Omroep Peelrand zal life-verslag doen van de wetenswaardigheden van het team onderweg.

Het wordt een evenement voor jong en oud wat zal beginnen met het ontbijt vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur en ver gaat tot ongeveer 16.00 uur e.e.a. afhankelijk van het weer. En vanaf 10.00 uur, is de verwachting, zullen de Roparunteams onze doorkomst passeren. Zo rond de klok van 11.00 uur wordt het Runningteam Laarbeek verwacht en is er tijd om even met lopers en begeleiders te praten over hun ervaringen tot dan toe.

En u kunt daarbij zijn! U hoeft niet uit Aarle te komen om hierbij te willen zijn. Dus, kom naar café Bij van Dijk en help de teams een hart onder de riem te steken en hen succes te wensen bij hun doelstelling om (veel) geld op te halen voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker.