Nieuws

Donatie van het Runningteam Laarbeek aan Hospice De Populier te Bakel.

Bij de doorkomst door Aarle-Rixtel van de Roparun in 2021 werd het dorp in maart 2022 uitgeroepen tot “Aarle-Rixtel: ROPARUN Doorkomststad 2021” en ontving hierbij o.a. een waardecheque
van € 23.000,-.

De werkgroep Doorkomst Aarle-Rixtel van Runningteam Laarbeek mag deze prijs besteden aan centra die passen in de doelstelling van de Roparun: de palliatieve zorg voor mensen met o.a. kanker.
Na overleg met de St.Roparun, die de door de werkgroep aangedragen projecten moet goedkeuren, werd contact opgenomen met de twee hospices in Bakel en St.Michielsgestel voor een datum,
waarop de cheque uitgereikt konden worden. De cheque werd op 7 november in St. Michielsgestel uitgereikt en op donderdagmiddag 15 december was het dan zover dat de voorzitter van het
Runningteam Laarbeek (Gerard Brouwers), in gezelschap van enkele leden van de werkgroep Doorkomst Roparun (Willy Kluitmans, Mari van der Heijden en Jan Dekkers) naar Bakel vertrokken
om de cheque van € 13.000,- te gaan overhandigen. Leden van het zorgteam van het hospice hadden gezorgd dat ook een van de directieleden, mevr. Daniëlle Niessen van de Zorgboog
aanwezig was.
Ook omroep Peelrand was vertegenwoordigd om van deze bijzondere gebeurtenis verslag te doen. Daarnaast had het ED en de Mooilaarbeekkrant Jan Dekkers benaderd voor foto’s omdat ze
zelf niet aanwezig konden zijn.
Het hospice gaat met dit bedrag een in hoogte verstelbaar bad met een deur erin voor hun gasten aanschaffen en installeren, zodat deze voorziening (indertijd ook met financiele hulp
van de Roparun aangeschaft) weer helemaal up-to-date is.
Het verzorgende en verpleegkundig team en bestuur van het hospice zijn zeer ingenomen en dankbaar met het hun toegekende bedrag. Al sinds de oprichting van het hospice onderhoudt
het Runningteam een warme band met genoemde instelling.
Zij waren immers ook nauw betrokken bij de inrichting van het Hospice, die mede door bemiddeling van het Runningteam ervoor zorgden dat het hospice een bedrag van € 55.000,- van de
St. Roparun mochten ontvangen voor een mooie keuken en badkamer. Later heeft men nog een flink bedrag gekregen voor de aanschaf van tuinmeubilair.
We werden verwelkomt door medewerkers van het hospice en mevr. Niessen. Na de ontvangst met koffie/thee en de wederzijdse begroeting werd het tijd om de cheque te overhandigen.
Jan Dekkers, voorzitter van werkgroep Doorkomst, memoreerde in zijn korte toespraak de samenwerking van het Runningteam met het hospice, welke dateert vanaf de oprichting van het hospice.
Dankbaar werd de cheque uit de enveloppe getrokken door mevr. Niessen en daarmee was dit ook voor de andere aanwezigen zichtbaar. Hoewel het niet helemaal een verrassing was ontvingen
de diverse aanwezige medewerkers en vrijwilligers van het hospice dit met een aplaus. Van het hele gebeuren werden video’s en foto’s gemaakt. Gerard Brouwers van Omroep Peelrand heeft
nog enkele intervieuws afgenomen. Na nog een sfeervolle nazit wwerden nog wat herinneringen uitgewisseld en werden het Runningteam uitgenodigd om te komen kijken wanneer de verbouwing
en installatie van het bad voltooid zijn.

Heel tastbaar wordt hiermee de financiële ondersteuning van de Roparun voor de palliatieve zorg en de rol die het Runningteam daarin voor de regio wil uitdragen.
Dus, steun het Runningteam bij hun acties en doneer!!