Nieuws

Donatie van het Runningteam Laarbeek aan Hospice St.Michielsgestel.

Bij de doorkomst door Aarle-Rixtel van de Roparun in 2021 werd het dorp in maart 2022 uitgeroepen tot “Aarle-Rixtel: ROPARUN Doorkomststad 2021”en ontving hierbij o.a. een waardecheque van € 23.000,-.

De werkgroep Doorkomst Aarle-Rixtel van Runningteam Laarbeek mag deze prijs besteden aan centra die passen in de doelstelling van de Roparun: de palliatieve zorg voor mensen met o.a. kanker.

Na overleg met de St.Roparun, die de door de werkgroep aangedragen projecten moet goedkeuren, werd contact opgenomen met de twee hospices in Bakel en St.Michielsgestel voor een datum waarop de cheque uitgereikt konden worden.

Vrijdagmorgen 4 november was het dan zover dat de voorzitter van het Runningteam Laarbeek (Gerard Brouwers), in gezelschap van de werkgroep Doorkomst Roparun (Frank Smits, Willy Kluitmans, Mari van der Heijden en Jan Dekkers) en Jantine de Jongh van de Couwenbergh, naar St.Michielsgestel vertrokken om de cheque van € 10.000,- te gaan overhandigen. Leden van het bestuur van het hospice hadden gezorgd dat de pers ruim vertegenwoordigd was, zodat er aandacht was voor dit bijzonder moment. Ook omroep Peelrand was vertegenwoordigd om van deze bijzondere gebeurtenis verslag te doen. Het hospice gaat met dit bedrag een mooi tuinhuis met  veranda bouwen voor hun gasten die daar bij mooi weer gebruik van kunnen maken. Het huidige tuinhuis staat op instorten. Het bestuur van het hospice is zeer ingenomen en dankbaar met het hun toegekende bedrag. Al sinds de oprichting van het hospice onderhoudt het Runningteam een warme band met genoemde instelling. Zij waren immers ook nauw betrokken bij de financiële oprichting van het Hospice in 2018, die mede door bemiddeling van het Runningteam ervoor zorgden dat het hospice een bedrag van ruim € 97.500,- van de St. Roparun mochten ontvangen.

We werden verwelkomt door het bestuur van het Hospice, Ton Huisman, (voorzitter) Willemien Mommersteeg (bestuurslid) en Laurens van Heugten (penningmeester). Na de ontvangst met koffie/thee en de wederzijdse begroeting werd het tijd om de cheque te overhandigen. Jan Dekkers memoreerde in zijn korte toespraak de samenwerking van het Runningteam met het hospice, welke dateert vanaf de oprichting van het hospice. In 2018 immers heeft Jan hen begeleidt met de aanvraag voor financiële ondersteuning aan de Stichting ROPARUN.

Dankbaar werd de cheque uit de enveloppe getrokken door Ton en daarmee was dit ook voor de andere aanwezigen zichtbaar. De diverse aanwezige vrijwilligers van het hospice ontvingen dit met een luid gejuich. Aansluitend werden foto’s gemaakt en interviews aan de diverse media gegeven.

Nadat we allen een kop soep met worstenbroodje hadden genuttigd, diverse gesprekken hebben gevoerd, foto’s en video’s gemaakt en toelichtingen hebben gegeven, zijn we zo na enkele uren weer huiswaarts gegaan, de mensen van het hospice vol dank achterlatend.

Heel tastbaar wordt hiermee de financiële ondersteuning van de Roparun voor de palliatieve zorg en de rol die het Runningteam daarin voor de regio wil uitdragen. Dus, steun het Runningteam bij hun acties en doneer!!