Nieuws

Runningteam Laarbeek sluit een mooie periode af.

Op woensdagavond 6 juli kwam het Runningteam Laarbeek bij elkaar om nog wat ervaringen van de  Roparun van 4, 5 en 6 juni j.l. met elkaar uit te wisselen onder het genot van een drankje en een hapje.

De vele foto’s en video’s die er gemaakt waren, zijn door Martien van de Vossenberg prachtig bewerkt en achter elkaar gezet, waardoor er een hele mooie film en powerpoint presentatie is ontstaan. Het gaf een geweldig beeld van het enthousiasme, de kameraadschappelijkheid en het plezier, wat het team heeft beleefd tijdens de laatste Roparun. Ook al was het natste editie ooit voor ons team, je zag het niet van de deelnemers af. Steeds wist men elkaar te stimuleren en te motiveren om het doel: geld in te zamelen voor de palliatieve zorg, te behalen. En geld werd er ingezameld. Dank zij al onze sponsoren ( zie onze website: www.runningteamlaarbeek.nl )  en vele kleinere bijdrage van begunstigers en sympathisanten en de bijdragen in natura van busfirma Bergerhof, bakkerij van Brug, de maaltijden en het fruit van Frans van den Heuvel, de busjes van Leenders Roosters, het beleg en ander etenswaar van de Spar uit Gemert en niet te vergeten onze eigen acties, zoals vlooienmarkten, wafels bakken, het sponsordiner, hebben een prachtig bedrag opgeleverd.

Halverwege de avond vond de bekendmaking plaats van het totale bedrag wat is overgemaakt naar de Stichting Roparun door onze penningmeester. Het had hoger kunnen zijn wanneer we niet geconfronteerd waren met het weghalen van het springkussen, wat voor een flinke schadepost heeft gezorgd.

Desondanks kon onze penningmeester melden dat de totale opbrengst van ons team € 11.400 was en ten gunste van de Stichting Roparun is gedoneerd. Bij de Roparun van 2021 in oktober was de opbrengst, ondanks alle coronaperikelen, toch nog €8.800,-. Exclusief de prijs van Doorkomststad Aarle-Rixtel van €23.000,-, die mogen besteden aan de palliatieve zorg in onze regio. Hiervoor zijn we in gesprek met het Hospice te Bakel en St. Michielsgestel.

En daarvoor willen wij, als Runningteam Laarbeek, nogmaals onze grote dank uitspreken aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

De loterij van de Roparun heeft een winnaar in onze regio opgeleverd. 
Hij/zij die lotnummer 088450 heeft, 
kan zich met het lotje melden bij Mies van Berlo, 0499-422466 of 06-12894837.