Nieuws

75000 euro naar inloophuis de Cirkel

Afgelopen week is bekend gemaakt dat de St. Roparun € 75.000,- beschikbaar heeft gesteld voor Inloophuis de Cirkel voor de inrichting van keukens,

gemeenschappelijke huiskamer, grote activiteitenruimte, gezondheidsruimte, activiteitenruimte Creatief/Yoga, washok en de buitenruimte.
Onze brief om steun heeft kennelijk een goede bijdrage geleverd om dit bedrag toegekend te krijgen.
Kijk voor een bevestiging op www.roparun.nl/doelen